image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie. 

Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a robotiky.  
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda, tvorba projektov a výtvarná výchova
  • predmety anglický jazyk, informatika a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť 
APROGEN
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva intelektovo nadané deti. Program APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opustili školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov.  

 

zapis obrazok

Všetky informácie k zápisu detí do prvého ročníka TU!


Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy!

Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi 2% z dane.

Tlačivo na stianutie >>> TU <<<

dakujeme


Podmienkou účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní

1. - 4. ročníka,

je nutné vyplniť nové (od 8.3. 2021)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti!


 

Výpis slovného hodnotenia a klasifikácie  za 1. polrok školského roka 2020/2021 dostanú žiaci po obnovení prezenčného vyučovania a ich nástupe do školy.


 

 

 

if facebook 294685

U nás v škole bojujeme proti koronavírusu aj 3D tlačou.

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza je zapojená do projektu AdTech – cezhraničný projekt mesta Karviná a Prievidza. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie lepších podmienok a skvalitnenie prípravy žiakov základných škôl pre ich uplatnenie v technických odboroch. Žiaci pracujú so vzdelávacím programom s využitím technológií 3D tlače, rozvíja sa kreatívna tvorba žiakov. Z dôvodu zabezpečenia systémového využitia programu, a tiež pre veľký záujem žiakov, sme zakúpili dve 3D tlačiarne. Technológia 3D tlače sa aj v našej škole stala dôležitým pomocníkom v boji proti nákaze novým typom koronavírusu COVID-19. Začali sme vyrábať základ pre celotvárový ochranný kryt. Číru fóliu plexi, ktorá sa vkladá do ochranného štítu, sme dostali z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Plexisklo narezali v CVTI SR, ktoré je jedným z partnerov národného projektu.

Ďakujeme.

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Informácie pre stravníkov ŠJ nájdete v tomto dokumente: pdf

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.