APROGEN

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Zveľaďovanie bohatstva intelektovo nadaných

Odborníci tvrdia, že v Európe je každé piate dieťa nadané. Skutočne intelektovo nadaných detí pribúda. Mnohé deti už v predškolskom veku často vedia čítať, písať paličkovým písmom a zvládajú jednoduché matematické úkony.

Čítať celý článok...

Prečo APROGEN

Počas 40 rokov jednotnej školy v našom školskom systéme sa pristupovalo prakticky ku všetkým žiakom v škole ROVNAKO, a to i napriek tomu, že sme už od narodenia individuálne odlišní. Vychádzalo sa z premisy „všetkým rovnako – rovnakým dielom“ a zabúdalo sa na to, že niektorí jedinci vyžadujú niečo naviac.

Čítať celý článok...

Ako rodič zistí, či má intelektovo nadané dieťa?

Čítať celý článok...

Možnosť zaškoliť mimoriadne nadané dieťa do 1. ročníka alternatívneho vzdelávania ponúka Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza - plnoorganizovaná mestská škola s triedami pre intelektovo nadané deti a s bežnými triedami so zameraním na vyučovanie predmetov tvorba projektov, informatika a práce s internetom.

Čítať celý článok...

Naše triedy programu APROGEN

Od 1.9.2002 bola zriadená so súhlasom MŠ SR, OÚ OŠM a TK Prievidza, gestorky projektu a odborného garanta PhDr. Jolany Laznibatovej, Csc. trieda, v ktorej sa realizuje program alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných detí APROGEN.

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.