V zimných mesiacoch sa deti najviac tešia na sneh. Keďže nám príroda nedopriala, s pani vychovávateľkami sme improvizovali a pripravili pre deti zimné hry na suchu v telocvični. Na stanovištiach si deti zasúťažili v streľbe na hokejovú bránu, kotúľanie "snehových" gúľ, chodení na snežniciach. Deti sa zabavili a určite si to radi zopakujeme.
                        vychovávateľky ŠKD

 

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Niekoľko fotografií pedagógov pôsobiacich na našej škole.

Čítať celý článok...

www.marianska.edu.sk

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom:

 

Čítať celý článok...

V našej škole prebieha činnosť ŠKD v čase školského vyučovania od 6,00 hod. do 17,00 hod.

Čítať celý článok...

 

V súčasnosti je Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza mestskou plnoorganizovanou školou s dobrými výchovno - vzdelávacími výsledkami. Prioritnou úlohou školy je vzdelávanie intelektovo nadaných detí v programe APROGEN, osvojenie si základov práce s počítačom a posun od ich užívateľského prístupu k aktívnemu, tvorivému a samostatnému riešeniu úloh na počítači a zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu.

Čítať celý článok...

historyPrievidza (www.prievidza.sk) patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku, bohatá je jej dávna história, ktorá podáva svedectvo o vynikajúcej úrovni školstva už v 14. storočí - často označované ako egregia schola - vynikajúca škola, celeberrimum gymnasium - veľmi slávne gymnázium, sídliace od r. 1675 u piaristov, ktorým bola zverená Františkou Khuenovou, vdovou po Pavlovi Pálfym, organizácia novej výučby mládeže.

Čítať celý článok...

Kontaktné informácie:

Čítať celý článok...

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.