historyPrievidza (www.prievidza.sk) patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku, bohatá je jej dávna história, ktorá podáva svedectvo o vynikajúcej úrovni školstva už v 14. storočí - často označované ako egregia schola - vynikajúca škola, celeberrimum gymnasium - veľmi slávne gymnázium, sídliace od r. 1675 u piaristov, ktorým bola zverená Františkou Khuenovou, vdovou po Pavlovi Pálfym, organizácia novej výučby mládeže.

V budove dnešnej cirkevnej školy sídlilo gymnázium až do r. 1930. V rokoch 1919/1920 sa začali podnikať kroky za výstavbu novej školskej budovy. Základný kameň bol položený 17. júna 1928. Slávnostné otvorenie školy - vtedy reálneho gymnázia Fr. Sasinka, bolo 1. júna 1930.

history2Otvorenie novej školy bolo veľkým sviatkom v Prievidzi. Zišlo sa veľa oficiálnych hostí a občanov. Ministerstvo školstva zastupoval ministerský radca Dr. Václav Maule. Zdalo sa, že gymnázium tu bude mať svoj trvalý stánok, no život išiel ďalej. Dochádzalo k zmenám aj v organizácií škôl. Pri ďalšom rozvoji mesta už nepostačovala ani táto škola a pripravovala sa výstavba ďalších. V šk. roku 1953/1954 sa zmenil systém všeobecno - vzdelávacích škôl a v budove gymnázia vznikla jedenásťročná stredná škola. V šk. r. 1959/1960 sa zmenila na dvanásťročnú strednú školu. Od šk. r. 1962/1963 v bývalej budove gymnázia nachádza svoje priestory základná deväťročná škola. Na pôde školy sa sedem desaťročí formovali osobnosti. Dnes v jej laviciach čerpajú prvé ucelené vedomosti, formujú sa charaktery piatich stoviek žiakov. Dáva im možnosť otvoriť bránu poznania a múdrosti, ukazuje správnu cestu životom. 

history3Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia školy bol čas aj na hodnotenie práce základnej školy aj zo strany jej zriaďovateľa. Z príhovoru vedúcej odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu v Prievidzi PaedDr. Márie GRMANOVEJ vyberáme: "ZŠ na Mariánskej ulici v snahe stále zlepšovať zodpovedné výchovno - vzdelávacie úlohy, prekonávala počas 70 rokov mnohé prekážky, otrasy, zmeny a borila sa aj s nedostatkom žiakov. Posledných desať rokov sa formovala do dnešnej podoby modernej školy nového typu, ktorá je pripravená vzdelávať deti pre nové tisícročie. Tvorí jednu z najdôležitejších častí výchovno - vzdelávacej sústavy v meste Prievidza, ale aj celého okresu. Ako jedna z mála škôl v okrese sa venuje príprave žiakov vo výpočtovej technike. Zavedením internetu na škole, ako prvej ZŠ v okrese, sa posilnila jej orientácia a rozšírili sa informačné možnosti. Tradície si buduje škola snaživou prácou všetkých zamestnancov a pomocou rodičov, priateľov aj sponzorov. Za 70 rokov svojej existencie zo školy odišli stovky talentovaných žiakov, ktorí šíria dobré meno školy, svojho mesta a celého okresu Prievidza…"

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.