Organizácia školského roka 2019/2020

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
  • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október –

31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019 -
7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020

(piatok)

24. február - 28. február 2020

2. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl - 14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl - 31. august 2020

2. september 2020

(streda)

 

Testovanie 5 2019

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra vrátane žiakov so ŠVVP.

 

Testovanie 9 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP.


Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.