Predmety ISCED 1 (1. - 4. ročník)
slovakia germaner gb
SJL NEJ ANJ
math vlastiveda folder_music paleta
MAT VLA HUV VYV
textedit basketball people nun
TOF TEV ETV NBV
portablecomputer teamwork presentation natur
IFV OHT TFP PDA

 

Predmety ISCED 2 (5. - 9. ročník)
slovakia germaner gb
SJL NEJ ANJ
math biology_128 applications_science katomic
MAT BIO CHE FYZ
basketball folder_music globe hourglass
TSV HUV GEG DEJ
nun paleta people obc-nau
NBV VYV ETV OBN
portablecomputer presentation
INF TFP

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.