EKOrok 2020 Oslava Zeme

17. ročník

 

Sponzor projektu: Nestlé Slovensko s.r.o.
Organizátor: Centrum voľného času (ďalej CVČ), Ul.K.Novackého 14, Prievidza
Školský koordinátor projektu: Mgr. Ľubomíra Iliašová

 nestle

                          

 Zámer projektu:

Problematika životného prostredia patrí k najdiskutovanejším a najčastejšie riešeným otázkam, každodenného života. Projekt je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy  NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na  prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

Cieľom tejto časti projektu  je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť  realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta.

ZEM srdce

 

 

Doba trvania projektu: november 2019 - apríl 2020
Termín: 24.4.2020 Námestie Slobody
Téma: Oslava Zeme

 

 zem

 

Environmentálna výchova na našej škole:

 • zvyšujeme environmentálne povedomie žiakov a prispievame k rozvoju ich osobnosti tak, aby chápali a vedeli hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím a zároveň chápali potrebu ochrany životného prostredia na celom svete,
 • každoročne realizujeme školy v prírode a školské výlety s prírodovedným zameraním,
 • staráme sa  o zeleň v okolí našej školy,
 • zvyšujeme povedomie v oblasti separácie odpadov a odpad aktívne triedime,
 • realizujeme zber papiera,
 • využívame prírodné materiály pri jesennom ,vianočnom a    veľkonočnom aranžovaní,
 • vysádzame stromy a kvety v okolí našej školy,
 • podporujeme zdravý životný štýl a estetické cítenie žiakov,
 • vytvárame zeleninové záhony,
 • zúčastňujeme sa besied a akcií s environmentálnou tematikou,
 • pravidelne čistíme okolie školy.

 images 1

Aktivity našej školy

Účelové cvičenie 5.A Oddychová zóna
Hviezdy a jablká Malá veľká včelárka zo 6.C
Jesenná vychádzka žiakov z 2.oddelenia ŠKD Exkurzia Okrasné rybníky Remäta- 1.B a 1.C
Kto sa zahrá naposledy Včelie kráľovstvo? 6.A a 6.C Oddychová zóna - plánujeme, rýľujeme 5.C
Svet minerálov 8.A Strašidelné lesné stavovce 5.A a 6.C
Spoznávaj a ochraňuj Čarovné minerály 9.A
Biómy sveta Planéta je len jedna
Environmentálne problémy našej planéty 7.A Aká by bola naša planéta bez motýľov? 6.C
Rodina bez cigariet Vesmírna noc v škole
Úspech na krajskom kole Biologickej olympiády ŠVP Kremnica
Deň Zeme Týždeň dobrovoľníctva
ŠVP Tajov Koncoročný výlet v Topoľčiankach
Prepoštská jaskyňa Objavujeme svet pod mikroskopom 5.A a 6.A
Vitamínkovo V ríši zvierat
Malí kuchári Ovocná dobrota zo 6.B
Učíme sa navzájom o zelenine 6.C Lesné dreviny 5.A a 6.A
Zdravo maškrtíme a pritom sa učíme o lesných plodoch 5.A Viedeň - exkurzia
Sadíme my máje Bocian biely
Superhrdina Recyklátor Ako pomôcť planéte Zem. 7.A
Rozkvitnutá planéta 4.C a 7.B Naša ZEM nie je smetisko! 7.B,C
Zeleň našej školy Zber papiera
Ekológia na hodine Fyziky Ročníková práca s témou: Odpad, a čo s ním?
Rast a vývoj škrečka džungárského 5.A Módny priemysel ničí planétu 8.A
Nadmerný rybolov – ohrozenie života pod vodou i na zemi 5.A KVALITA VODY DUNAJA
Na ceste k lepšiemu zajtrajšku  

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.