EKO MESTO - MESTO BUDÚCNOSTI

školský rok 2011/2012


ekorok4

Zámer projektu:

Problematika životného prostredia patrí k najdiskutovanejším a najčastejšie riešeným otázkam každodenného života. Program "Eko mesto - mesto budúcnosti" je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom prostredí.

Cieľom tejto časti projektu je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta.


Aktivity projektu:

  1. Smeti preč!
  2. EKO - SPRAVODAJ (web spravodaj)
  3. EKOKARAOKE
  4. Zberové aktivity
  5. Projekt "Zelená škola"
  6. EKO MESTO
ekorok5

Realizácia projektu na našej škole:

Na našej škole nepretržite prebieha zber papiera. Od 2.9.2011 do 30.11.2011 naši žiaci do školy priniesli 6 378 kg papiera, čo je 20,18 kg papiera na žiaka.

ekorok6 ekorok3
zber_papiera
ekorok7

Použité PET fľaše nielen separujeme, ale z nich aj tvoríme zaujímavé veci. Tu sú naši "Fľaškovia".

Flasko1 Flasko3
Flasko2

Vianoce sú časom na zamyslenie a prehodnotenie životných hodnôt a postojov. My sme si v tomto čase spomenuli na deti z detských domovov.

hracka_1

Vianoce na našej škole a ozdobovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody v Prievidzi.

vianoce_1 vianoce_2
vianoce_3 vianoce_5
vianoce_6 snehuliak_1

stromcek_2

stromcek_1
stromcek_3 stromcek_4

Pripravujeme sa na fašiangy. Pozrite si, aké máme šikovné deti. Vyrobili mnoho zaujímavých masiek a snehuliakov.

fasiangy_2

fasiangy_7 fasiangy_1

fasiangy_5

fasiangy_4

fasiangy_3

fasiangy_6

EKOKARAOKE

Školské kolo Ekokaraoke

Dňa 2.3.2012 na našej škole sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Ekokaraoke. Súťažilo 5 tried, štyri v 1. kategórii a  jedna v 2. kategórii. Výkony jednotlivých speváckych skupín boli výborné, a preto sa ťažko rozhodovalo.

Výsledky:

1. kategória :

  1. miesto - 4.A - Chráňme les
  2. miesto - 4.B - Spamätaj sa človeče; 2.A - Chráni, nechráni; 1.B - Čistá studnička

2. kategória :

1. miesto - 5.B a 6.A - Chráň prírodu

Víťazom blahoželáme a držíme palce v prievidzskom finále!

ekokaraoke_4

1. kategória

Chráňme les!

Refrén: Chráňme les! 3x

Les plný vôní, jahody, hríby, buk či smrek,

je toho dosť, čo v lese zvláštne vonia nám.

Už prírode zvoní a niečo mi vraví vstaň a choď.

Ochraňuj les, aby nebol vtom zas sám.

Refrén:

Poďme chrániť les a cítiť sa fajn,

Poďme chrániť les, veď pomôžte nám!

Čistý les je to, čo chcem najviac,

tú túžbu máme práve včas.

Strom slzy roní, my dobre vieme v čom to je.

Z komínov smog je to čo škodí drevinám.

To lesu vadí, sláviky málo spievajú.

Na nečistý vzduch sa aj ľudia hnevajú.

Refrén:

Poďme chrániť Zem, našu modrú planétu!

Stále chráňme Zem, je v nej naša budúcnosť!

Čistú Zem je to čo chcem najviac.

Tu túžbu teraz najväčšiu mám.

Refrén:

Poďme chrániť les a cítiť sa fajn,

Poďme chrániť les, veď pomôžte nám!

Čistý les je to čo chcem najviac,

tú túžbu máme práve včas.

ekokaraoke_1

2. kategória

Amor Magor – Lucie Bílá

Chráň prírodu – Lenka Baranovičová

1. Sneží a je biely celý svet,

žiadne smeti vonku nevidieť.

Lenže na jar sa roztopí Zem

a všade bude plno smetí len.

R.: Hej, hej, pomôž nám,

recykluj a prírodu ochráň!

2. Do žltého koša daj veci plastové

a do čierneho zas obaly kovové.

Ja čistím, triedim celý deň,

to pretože svet krajší vidieť chcem.

R.: Hej, hej...

3. Tak sa k nám pridaj a

smeti pozbieraj,

my stále triedime,

príroda je skrátka naj.

4. Zachráňme lúky, lesy, jazerá,

veď na smeti sa ťažko pozerá.

A preto píšem, volám do sveta,

poď s nami a nečakaj do leta!

R.: Hej, hej...

5. Potom bude čistá lúka, les,

tak poďme zbierať smeti ešte dnes.

Skús myslieť EKO, vieš, že sa to dá,

veď aj Teba chráni Matka príroda.

2x R.: Hej, hej...

SMETI PREČ

Dňa 21.4.2012 sa 36 žiakov z  tried 1.A a 1.B zo ZŠ Mariánska ul. Prievidza chystá na jarné upratovanie lesoparku v Prievidzi pri príležitosti Dňa Zeme  (22.4.2012).

Projekt je realizovaný Ministerstvom životného prostredia pod názvom  „ Vyčistime si Slovensko “, do ktorého sme sa zapojili zaregistrovaním  na web stránke.

Pomôcky - vrecia a rukavice, zabezpečilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Odborom životného prostredia v Prievidzi.

Pomáhať deťom budú triedne učiteľky  aj rodičia detí. Po vyzbieraní smetí, ktoré tam zostali po nedisciplinovaných návštevníkoch lesoparku a teraz sa ukázali po rozpustení snehu,  sa zahráme hry, zasúťažíme si s rodičmi a bude postarané aj o naše prázdne brušká – plánujeme opekačku. Verím, že nám vyjde počasie, zabavíme sa  a pomôžeme našej prírode.

Mgr. D. Šmidáková, Mgr. D. Mihalovičová


Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.