corporate-logo

 „E(A)KO  prežiť?“

h logo erb b

Príloha zmluvy EKOROK 2014/2015 pdf

1. Zelený nápad - plán revitalizácie a obnovy časti okolia našej školy - pdf

 

2. „Ekoinfo“

zber

shallow

Vyhodnotenie zberu papiera - v tomto školskom roku boli naše deti veľmi usilovné a do zberu odovzdali 10 026 kg papiera, čo je 27,7 kg papiera na každého žiaka školy.

Výsledky jednotlivcov sú:

ISCED 1:
recyklacia

  1. miesto Milan Minárik, 4.A - 700 kg
  2. miesto Samuel Sedlák, 3.B - 349,2 kg
  3. miesto Kayla Kotríková, 2.A - 215 kg

 

ISCED 2:

  1. miesto Samuel Lupták, 5.A - 1840,5 kg
  2. miesto Tomáš Kellner, 7.A - 519,4 kg
  3. miesto Vladimír Buranský, 5.A - 285 kg
 Prírodoveda v teréne
 Apple day
4.10.2014      Svetový deň zvierat
6.11.2014      Kolobeh vody - WATER CYCLE

 

Čistenie prírody v okolí našej školy

Na predmete Tvorba projektov sme sa venovali téme Papier a téme Obaly po teoretickej stránke. Ako praktickú činnosť sme si zvolili odstrániť odpady z prírody v okolí našej školy.

Žiaci 7.A. s pani učiteľkou Škulcovou

10416950 10204006642677507 577006099 n 11104321 10204006645117568 1935580091 n 11125276 10204006644437551 2135565313 n

11076116 10204006645317573 1164651454 n  11088942 10204006643677532 1933321156 n

 Tvorba našich žiakov a rôzne aktivity

 

 „Niektorí vedia zlepšiť životné prostredie už tým, že odídu.“

Podľa mňa  je tento citát trošku sarkastický, avšak dosť pravdivý. Niektorí ľudia naozaj pomôžu prírode už tým, že odídu. Teraz to nemyslím z toho morbídneho hľadiska. Napríklad  niekto má chatu v lese a znečisťuje to tam, a tak je lepšie, keď odíde preč.

Síce, keď sa presťahuje, to mu nezabráni v tom, aby znečisťoval ďalej miesto, kde žije teraz. Takže vlastne tento citát nie je až tak pravdivý. Lebo kam asi môžu odísť tí ľudia? Kde nie je životné prostredie? Životné prostredie je vlastne všade. Nemajú kam odísť, aby neboli súčasťou životného prostredia.

Takže som sa dostala k tomu, že tento citát to „odídu“ musí naozaj myslieť, ako odídu na druhý svet. Jednoducho, zomrú.  Treba však ešte spomenúť, že tento citát to podľa mňa myslí tak, že odídu dobrovoľne. Aspoň to tak vyzerá. Nie je tam napísané nič o tom,  že by ich príroda odstránila. Že by ich potrestala...

Takže tento citát je metafora. Lebo tí ľudia síce odídu dobrovoľne, ale nemajú kam. Takže by to znamenalo samovraždu, čo si myslím, že je už trochu prehnané. Jediná možnosť je, že tento citát je metaforický.

A potom, keď tí ľudia „odídu“, má sa príroda lepšie? Pravdepodobne áno. Bez ľudí, ktorí ju ohrozovali, odhadzovali odpadky alebo vyrúbavali lesy. 

A možno by sme mali takto zlepšovať životné prostredie. Nechať tomu voľný priebeh a počkať, ako na to príroda zareaguje.  Samozrejme, mali by sme sa aj uvedomiť a pomáhať, ako sa dá, ale ak na svete stále ostanú ľudia, ktorí nám budú tieto úmysly mariť, nebude to také ľahké.

Ale príroda si s nimi poradí.

Silvia Bieliková, 7.A

V rámci predmetu PDA v triedach 2.B a 2.C sme so žiakmi zasadili semená fazule. Pozorovali sme ich vývoj a rast, učili spoznávať časti tela rastlín. Zároveň sme poznávali stromy. Preto sme vytvorili výstavky drevín v oboch triedach, uskutočnili sme poznávacie hodiny v parku predškolou a v školskej záhrade. Žiaci vypracovali plagát o zmenách v prírode počas roka, riešili sme tajničky a poznávali dreviny aj podľa obrázkov a herbára.

DSCF3940 DSCF3941

DSCF3943 DSCF3944

DSCF3948 DSCF3949

DSCF3950 DSCF3953

 PaedDr. Alena Čavojská

 „Príroda je oproti nám vo výhode, bez nás by existovala, ale my bez nej nie.“

Príroda je to, čo nám dáva život. Preto si kladiem otázku, či by sme mohli žiť bez nej. Môj názor je taký, že príroda je to, čo by sme nemali zanedbávať, mali by sme sa o ňu starať, pomáhať tomu, aby bola čistá a „zdravá“... Ľudia by si mali prírodu chrániť, pretože príroda má naozaj tú výhodu, že by bez nás prežila, ale my bez nej nie. Predstavme si, že by tu nebola príroda iba my. Ako by to asi vyzeralo, keby sme vôbec nemali stromy, rastliny a veľa iných dôležitých faktorov prírody? V podstate my sme tiež príroda, to znamená, že keby príroda nebola, neboli by sme ani my. Mali by sme sa preto zamýšľať nad tým, že prečo by sme mali pomáhať prírode. Iba vďaka prírode môžeme prežiť. Aj keď niektorí ľudia určite nepomôžu prírode, ale ak pomôžeme my prírode, pomôžeme nám aj tým, ktorí nepomôžu a nezaslúžia si to.  Príroda pomoc potrebuje, hlavne teraz, v tejto dobe, keď všetky tie výpary z elektrární, z výfukov áut, motoriek, lietadiel, vlakov a iných motorových vozidiel  vo dne v noci špinia životné prostredie. Mali by sme sa poučiť, lebo príroda nám dáva život a všetkému, vďaka čomu žijeme, by sme mali za to vďačiť. Takže zhrnutie mojej úvahy je také, že príroda nám dala život, žijeme len vďaka nej, a preto ju potrebujeme a potrebujeme aj ľudí, čo prírode pomôžu.

                                                                               Simon Hollý, 7.A

Na vyučovacích hodinách geografie sa so žiakmi v rámci jednotlivých tém počas školského roka venujeme aj problematike globálnych ekologických problémov.  So žiakmi 5. ročníka sme v rámci tvorby projektov "Výskyt vody na Zemi", "Činnosť vody" a "Činnosť ľadovcov" venovali pozornosť globálnemu otepľovaniu a jeho vplyve na topenie ľadovcov, ako aj problematike znečisťovania a vyčerpateľnosti vodných zdrojov na Zemi.

Mgr. K. Oberfrancová

Fotografia0077 Fotografia0083

Fotografia0084

 Fotografia0079 Fotografia0088

„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

Žijeme vo svete, kde si ľudia nevážia skutočné hodnoty. Príroda im nič nehovorí, mnohokrát bez problémov odhodia hocijaký obal. Zjeme tyčinku a namiesto niekoľkominútového hľadania koša, ju pokojne hodíme na zem. Nechcem byť príliš všeobecná, nerobíme to všetci. Ale mnoho z nás áno.

Neuvedomujeme si silu a hodnotu prírody a faktom je, že bez nej by sme všetci zomreli. Ale sú ľudia, ktorí si to uvedomujú a nejakým spôsobom sa snažia tomuto zabrániť. Zakladajú rôzne spolky, kde je životné prostredie ich priorita. Stavajú búdky pre vtáky, zbierajú odpadky, celé dni trávia riešením problémov prírody. Je to niekedy prehnané, ale veľmi tým pomáhajú. Aj ja pomáham, ale v inom slova zmysle. Nikdy som neodhodila odpadky a v okolí školy sme ich aj pár pozbierali. Aj napriek tomu, že skoro väčšina tínedžerov toto nerobí, nehanbím sa za to, že ja nie som taká.  Pár mojich kamarátov si myslí, že to preháňam, ale jediné čo robím je, že neodhodím odpadky na zem. Oni áno a bránia sa vetou, že „jeden odpadok nikoho nezabije.“ Ale podľa mňa sa mýlia. Keď si toto povieme všetci, postupne všetci zomrieme. Príroda bude znečistená, voda špinavá, stromy vyrúbané, tráva hnilá. Každý môže priložiť ruku k dielu. Už tým, že každý z nás neodhodí obal do trávy, bude o sedem miliárd obalov na tráve menej. Keď toto každý z nás spraví, ani nevieme, ako tým pomôžeme. Naše životné prostredie bude lepšie  a my nebudeme musieť každý deň prechádzať okolo smetí, ktoré nám len znepríjemňujú každodenné chvíle. Jeden odpad sa rozkladá aj 500 rokov. To je veľmi dlhá doba, no na ľudí tento fakt poväčšine  nijako nezapôsobí.

A čo sa o pár rokov môže stať? Svet bude znečistený, no až tak neúnosne, že na záhrade nebudeme sadiť kvety, ale odpadky. Preto s týmto citátom súhlasím. 

                                                                Kristína Horinková, 7.A

V ŠKD - Aprogen sme vyrobili z pet fliaš kvetinkové brošne. Deti práca veľmi bavila a napadlo im, ako ešte sa dá táto kvetinka využiť - napr. na čelenku, tašku, ozdobu na opasok. Môžete sa inšpirovať.

20150409 141439 20150409 141445 20150409 141540

20150409 141501 20150409 143012

20150409 141645 20150409 141701 

20150409 143043 20150409 144000

20150409 144020

 „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“

Podľa mňa tento citát je o tom, že naše knihy, tie sa nemenia, každý rok je tam to isté písmo. Každým rokom blednú, až nakoniec zmiznú z nášho sveta. Ale tá kniha prírody sa každým rokom mení. Každý rok ju nahrádzajú nové zaujímavé veci. Príroda nielen každý rok, ale i každý deň má nové veci pre nás v zálohe. Je to ako kniha, ktorá nás chce každým dňom pritiahnuť k sebe. Žijeme v takom svete, kde si nevážime prírodu, ale skôr mobily, počítače... A ani si nevšímame tú prírodu. Príroda je ešte lepšia než hocijaká knižnica alebo hocijaký mobil, alebo počítač. Mali by sme našu prírodu chrániť a ošetrovať ju, lebo aj ona potom o pár rokov zbledne a nakoniec odíde z nášho sveta. Veľmi našou prírodou plytváme. Vzťahuje sa to aj na tie knihy, využívame prírodu, aby sme tie knihy vyrobili, ale veľa dobrého pre ňu nerobíme. Neuvedomujeme si, ako vlastne toto robíme... Ale robíme to automaticky. Vyhadzujeme čisté papiere, keby sme ich aspoň dali do recyklačného koša, ale my sme natoľko leniví, že sa nevieme postaviť a hodiť to do tej recyklácie, aby z toho bol nový papier, možno aj kniha. Mali by sme si začať uvedomovať, čo mi vlastne robíme a začať s tým niečo robiť! Keď naozaj chceme žiť v takom krásnom svete, ako všetci hovoria, že je ,,náš“, tak odhoďme mobily aspoň na hodinku a vylezme von z našich izolovaných domov a poďme sa niekam prejsť do prírody. Veľmi by sme pomohli samým sebe, ale i ostatným okolo nás. Možno by sme ich aj inšpirovali, aby urobili to isté čo my. Tak niekedy naozaj odhoďme tú elektroniku a postavme sa na nohy a nadýchajme sa toho čerstvého vzduchu okolo nás. Nesvieťme tak veľa  elektrikou, šetríme tým našu prekrásnu prírodu. Niekedy vypnime televízor a poprechádzajme sa niekde, kde je pokoj a ticho. Pomôžeme nielen sebe, ale i komunite a prírode. Aj vy môžete nejakým spôsobom pomôcť, len musíte na to prísť. :D          

                                                                            Ema Humajová, 7.A

V mesiaci máj 2015 uskutočníme našu tradičnú environmentálnu aktivitu - Májové čistenie lesoparku (viď. predchádzajúci rok - http://www.marianska.sk/index.php/zaili-sme-v-kole/480-majove-cistenia-lesoparku

„V prírode nie sú odmeny ani tresty- sú tu len dôsledky.“

Podľa mňa je to pravda a súhlasím s týmto citátom. Ak poškodzujeme prírodu, nepotrestá nás, ale dôsledky si budeme musieť niesť sami. Tými dôsledkami myslím  napríklad to, že ak budeme poškodzovať rieky, budú znečistené a nebudú sa môcť znovu využívať, nebudú pitné pre nás ani pre zvieratá. Tie zvieratá sa nebudú mať čoho napiť a uhynú. Preto nebudú mať čo jesť a  ani ich predátori a tí možno uhynú tiež. Takže prídeme o veľmi potrebné zvieratá. Možno nám je to teraz  jedno, ale po čase nám budú veľmi chýbať.

Alebo  zabíjanie vzácnych  zvierat pre kožu, rohy, kly, kosti a ostatné časti. To je podľa mňa strašné. Tieto zvieratá neboli vzácne, až kým ich ľudia nezačali loviť a hubiť. Tých zvierat bolo menej a menej, až kým sa úplne nevyhubili alebo sme si nevšimli, že ich je naozaj málo a až potom sme ich začali chrániť. Ako napríklad tiger sibírsky. Je teraz naozaj vzácny, pretože kedysi, ba aj teraz, ho lovia pre jeho kožu a aj kosti, o ktorých si myslia, že majú liečivé účinky. Tiger sibírsky ešte našťastie žije, ale je ohrozený, no pre niektoré druhy zvierat už je neskoro.

V prírode nie sú však ani odmeny. Ak napríklad separujeme odpad alebo vysádzame nové stromy, príroda nám nedá odmeny. Dôsledky budú také, že svet bude čistejší a kúsok prírody znova zdravší. Čo nám  bude v budúcnosti veľmi vzácne. Alebo ak odpad neodhodíme len tak na cestu, ale hodíme ho do koša, príroda predsa len bude o kúsok zdravšia.

Dôsledky môžu byť dobré aj zlé. Záleží to od nás a od našej vôle. Ale nesmieme zabudnúť ,že všetko čo pre alebo proti prírode spravíme, sa nám raz vráti. Či už v dobrom alebo zlom.  A preto by sme mali prírode pomáhať sa obnoviť a nie ju ešte viac poškodzovať. Lebo ak s tým neprestaneme, v budúcnosti svet  podľa mňa nebude vyzerať tak pekne a farebne ako teraz.

 Preto chráňme prírodu!!!

                                                                                 Žofia Petrášová, 7.A

 ,,Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.“

Väčšina z nás si neuvedomuje, ako veľmi prírodu potrebujeme. Doslova na ňu kašleme! Je to smutné, lebo z prírody sme sa zrodili a teraz ju znečisťujeme. V dnešnej dobe je príroda neuveriteľne znečistená. Vyhadzujeme do nej pomaly všetko. Neuvedomujeme si, aká je pre nás príroda potrebná a dôležitá. My ju znečisťujeme a pritom, keby jej nebolo, nie sme tu ani my. My si prírodu nevážime, a pritom by sme sa jej mali klaňať. Ona nám umožňuje dýchať. Ona je tá "kráľovná", tá, bez ktorej sa nezaobídeme, nikdy! Ubližujeme jej viac ,ako si uvedomujeme. Nezaslúži si to! Hlavnú vec, ktorú si musí ľudstvo uvedomiť je, že ona je naozaj vo výhode a  že my bez nej naozaj neprežijeme. Ak sa k nej takto budeme chovať aj naďalej, môže to znamenať jej koniec a koniec to bude potom aj pre ľudstvo. Bez prírody neprežijeme. Príroda sa nedá nahradiť nijakým strojom. Príroda je niečo výnimočné! Tie odpadky, ktoré do nej zahadzujeme, by sme si mali ísť pekne vyzbierať, nie je to správne. Bohužiaľ ,to sa nikdy nestane, keďže sme takí, akí sme. My si síce povieme, že to sa rozloží, ale ak do prírody odhodíme sklenenú fľašu, rozklad bude trvať strašne dlho. Ale nám je to jedno! Aj keď by nám to jedno byť nemalo, sme až príliš leniví na to, aby sme to zdvihli a zahodili do koša, ktorý je o 10 metrov ďalej. Ľudia, zobuďme sa!!! Sme tí, ktorých príroda stvorila a takto sa jej odvďačujeme, že ju znečisťujeme, že ju ničíme, rúbeme lesy, vyhladzujeme ich, na lúke staviame paneláky. Takýmto prístupom spejeme k vyhynutiu, síce to bude asi ešte trvať, ale je to isté.

Chráňme ju!! Neničme ju!! Nezaslúži si to!! JE TO NAŠA KRÁĽOVNÁ!!! 

                                                                            Petra Rybáriková, 7.A

,,Niektorí najviac pomôžu prírode, keď odídu.“

Tento citát vo mne vyvolal hneď niekoľko pocitov. Pri jednom z nich som si predstavil podnikateľa v obleku so smartfónom v ruke, ako sedí v kancelárii a zrejme s niečím podniká. Napadlo mi to, pretože som si vždy myslel, že títo ľudia najviac  ničia životné prostredie. Preto sa mi to dalo do súvislosti s tým, že keď odíde  alebo zomrie, tak pomôže prírode najviac. A ak zomrie a rozloží sa, pomôže ešte viac. Vlastne, ak všetci ľudia zomrú, rozložia sa na kompost a stanú sa súčasťou prírody.  Prečo teda príroda nezastaví naše vyčíňanie? Nebolo by to pre ňu lepšie? Je vôbec príroda tak mocná, aby to dokázala urobiť?  Je tu problém a aj dôvod, prečo by to nemala robiť? Do tejto témy je zaujímavé zasahovať. Niektorých ľudí  však môže znepokojovať ich pominuteľnosť.  Je to správne?

                                                                                       Erik Svitok, 7.A

Svetový deň vtáctva

Aj keď je už po desaťročia prvý apríl spájaný so žartmi, vtipmi a inými srandičkami, v kalendári environmentalistu je zaznamenaný aj Svetový deň vtáctva.

Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.

Tento sviatok sa traduje od roku 1900 a prvotne bol spájaný aj s oslavou stromov.

Tento dátum nie je náhodný, ale spája sa práve s príletmi sťahovavých vtákov. Podľa ornitológov je apríl mesiacom, kedy k nám priletí najviac vtákov, odhaduje sa až 30 miliónov. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej  z Ázie.

 hus  sokol

   

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.