corporate-logo

Vitalita školských záhrad

ekorok 2016

Príloha zmluvy EKOROK 2015/2016pdf

1. Zelený nápad - plán revitalizácie a obnovy časti okolia našej školy "Príroda - magistra vitae"pdf

magistra vitae 1 magistra vitae 2

Prvá etapa - očistenie priestoru od krovín a buriny pomocou záhradnej techniky

 

 

 

2. „Ekoinfo“

zber     zber papiera


Vyhodnotenie zberu papierarecyklacia
 
Od septembra 2015 do 18. apríla 2016 naši žiaci odovzdali do zberu 14763,5 kg papiera, čo je 41,9 kg na každého žiaka školy.
 
 
Najlepší "zberači" školy:
 
 
1. miesto Miriam Súkeniková, 6.A - 2559,8kg
2. miesto Samuel Lupták, 6.A - 1892 kg
3. miesto Šimon Urgošík, 3.B - 820,8 kg
 
 
 
Naši štvrtáci tvorili básne s environmentálnou tematikou na hodinách predmetu Tvorba projektov. Celkom sa im podarili, čo poviete:
 
Ochraňujme prírodu
kľudne každý deň!
Nech už v lese nie je
ani jeden peň!   
 
Tamara Kučerová
 
 
Prírodu má každý rád,
ona je náš kamarát.
Veľa chránených kvetov je v nej.
Zachráňme ju pred smrťou jej!
 
Daniel Molda
 
Príroda je naša mať,
preto ju chcem milovať,
chrániť a pomáhať,
nechcem ju zabíjať.
Keď chceš zdravý dlho byť,
prírodu si musíš chrániť,
ona sa ti odvďačí,
tvoju lásku ti vráti.
Prírodu si vážiť treba,
lebo nám dá vodu chleba,
preto si aj zaslúži,
ochrániť ju naveky.
 
Štefan Zelman
 
Krajšia Zem
 
V prírode sú odpadky,
to sa ale nepatrí.
„Zahadzuj ich do smetí!“
-povedia aj malé deti.
Separuj, recykluj,
krajšia Zem bude,
každému poďakuj,
pomôže to hlavne Tebe.
 
Matúš Tóth
Nie som iný, mám rád sladké,
maškŕt plný regál je.
Či sú v plaste, či v pozlátke,
smetný kôš im pristane.
 
Timotej Petrovský
 
 
Chránim našu prírodu,
nech má každý pohodu.
Mám ju veľmi rada,
to je veľká pravda.  
 
Viktória Petrisková       
     

GEOGRAFIA - prierezová téma environmentálna výchova

Na vyučovacích hodinách geografie sa v rámci jednotlivých učebných tém či prierezovej témy environmentálna výchova pravidelne venujeme problematike životného prostredia. So žiakmi pozeráme dokumentárne filmy, diskutujeme o nich, pracujeme na projektoch s environmentálnou tematikou, zbierame papier. Naši žiaci vedia, prečo je dôležité recyklovať, vysádzať nové stromy, viac chodiť pešo či využívať na prepravu bicykle, pretože vedia, že čo ľudia do prírody vložia, to sa im aj vráti. 

Povodne  Zber papiera
                                                 Dokumentárny film o povodniach                      Nepotrebný papier u nás nekončí v smetnom koši
 
EKO peňaženky

Žiaci na predmete TVORBA PROJEKTOV zhotovovali ekopeňaženky z tetrapakových obalov. 

ekopenazenky1 ekopenazenky2 ekopenazenky3

ekopenazenky4

 

Triedenie odpadu 
triedenie odpadu

V dnešnej dobe, keď si treba prírodu a životné prostredie chrániť, chceme aj my prispieť, tak sme sa rozhodli triediť odpad na našej škole. Do pripravených
vriec separujeme papier, plasty a sklo. Vrecia nám poskytla p. Plachá, ktorá zároveň po ich naplnení zabezpečí ich odvoz do zberných surovín.

Žiaci vedia, ako a prečo sa má odpad triediť z hodín predmetov Tvorba projektov, Etická výchova a Prírodoveda, na ktorých sa tejto téme venujeme. Sú zvyknuté odpad triediť z domu, poznajú význam takejto aktivity a veríme, že aj takto prispejeme udržať si našu planétu dlho čistú a peknú. 

 

Zber PET vrchnákov

zber pet vrchnakov

Žiaci a kolegovia našej školy pomáhajú zberom plastových vrchnáčikov malému chlapcovi, ktorý trpí vrodenou chorobou. Na chodbe je umiestnený stojan s vrecom, do ktorého žiaci, rodičia a učitelia hádžu plastové vrchnáky z mlieka,  pet fliaš, aviváží  a pracích gélov, ..... Zber prebieha od októbra 2015 a už bolo naplnených 6 vriec. Po odovzdaní vriec bude rodičom vyplatená finančná čiastka, ktorú použijú na chlapcovu liečbu v rehabilitačnom zariadení.

Tommy Burghardt

Tommy je 3-ročný chlapček, ktorý sa narodil ako zdravé dieťa. Keď mal rok, lekári mu potvrdili diagnózu s názvom pachygyria – vrodená vývojová chyba mozgu. Tommy má poškodené centrum rovnováhy ako aj koordinácie a celkovo výrazne zaostáva v psychomotorickom vývoji. Nevie chodiť, sám se nepostaví, ani neštvornožkuje. Koordinácia mu robí veľké ťažkosti a nevie povedať žiadne slovo. Má preukaz ZŤP s priznaným 80% postihnutím a je plne odkázaný na starostlivosť svojich rodičov.

 


Zber použitých bateriek


zber bateriek 2zber bateriek 1Zber bateriek realizujeme od stretnutia so spisovateľom Danielom Hevierom. Vstupenkou na jeho "HEVI TOUR 60" bola použitá baterka. 

Batérie sa vkladajú do recyklačnej krabičky a ich spätný odber zabezpečuje spoločnosť SEWA, a.s.

Ak sa vyhodí batéria do zmesového komunálneho odpadu, dostane sa na skládku, kde pôsobením počasia prichádza k narušeniu nobalu batérie a uvoľňovaniu nebezpečných látok do pôdy, podzemných vôd a ovzdušia.

Ich separovaným zberom deti prispievajú k zvyšovaniu kvality a ochrane životného prostredia.

Jarné práce v predzáhradke 

predzahradka 1 predzahradka 4 predzahradka 6

predzahradka 2  predzahradka 3  predzahradka 5  predzahradka 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.