V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pdf
Žiadosť o vydanie polročného vysvedčenia pdf
Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ v priebehu plnenia PŠD pdf  
Žiadosť o prijatie do Aprogenu v priebehu plnenia PŠD download

Žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR

download  

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania TSV

Odporučenie lekára

download  download
Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu download
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania download
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky download
   
Tlačivá k zápisu    

Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

pdf  

Prihláška do programu APROGEN

pdf  

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

pdf  

Žiadosť o predčasné zaškolenie

pdf  
Školská jedáleň
   

Prihláška na stravovanie

pdf  

Odhláška zo stravovania

pdf  

Žiadosť – vrátenie preplatku

pdf  

Informácie pre stravníkov

pdf  

 

Posledná úprava: február 2020

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.