Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa: Mgr. Katarína Oberfrancová

Poradenský deň: štvrtok (konzultáciu si môžete vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu)

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

 

 

Stredné školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium v strednej škole

do 26.2. 2021

Zákonný zástupca podáva riaditeľke ZŠ prihlášku na stredné školy, vrátane osemročných gymnázií (prihlášku odovzdať výchovnej poradkyni) do 8.4. 2021

Testovanie 9

9.6. 2021

Testovanie 9 (náhradný termín)

25.6. 2021

Talentové skúšky

1. termín – 5.5. 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6.5. a 7.5. 2021)
2. termín – 12.5. 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13.5. a 14.5. 2021)

Prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy

1.    termín – 3.5. 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4.5. 2021)
2.    termín – 10.5. 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.5. 2021)

Druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy

22.6. 2021

 

Dôležité dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie ministra zo dňa 4.1.2021
Rozhodnutie ministra zo dňa 26.1.2021
Príloha 1 - Zoznam odborov
Príloha 2 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
Príloha 3 - Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium v strednej škole

 

 

1. Informácie o systéme duálneho vzdelávania pdf
2. Vzor učebnej zmluvy pdf
3. Leták Talentcentrum pdf

 

 

2019/2020

2018/2019

Koordinátor primárnej prevencie: Mgr. Katarína Oberfrancová

Cieľom  primárnej prevencie  je pomáhať deťom osvojiť si zdravý životný štýl, naučiť ich účelne využívať voľný čas, motivovať u nich utváranie protidrogových postojov a poskytnúť im informácie o príčinách a dôsledkoch látkových a nelátkových závislostí.

Čítať celý článok...

Informácie nájdete na tomto odkaze >>>

Informácie o dyslexii, dysgrafii, dyskalkúlii a dysortografi.

Čítať celý článok...

Množstvo zaujímavých odkazov.

Čítať celý článok...

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.