Druhý novembrový týždeň je už po sedemnástykrát na Slovensku venovaný popularizácii vedy a techniky. Po dočasnom dištančnom vzdelávaní sme chceli aj my deťom spestriť vyučovanie a do uvedeného projektu sme sa zapojili. Aktivity na hodinách sme pripravili tak, aby sme u detí vzbudili záujem o vedu a techniku, najmä rozvíjaním praktických zručností. Umožnili sme im pri práci a štúdiu kontakt s rôznymi technickými pomôckami. Deti tak objavili prírodné zákonitosti, prostredníctvom ktorých si mohli následne rozvíjať kritické a tvorivé myslenie. Žiaci si aktivity a prácu v skupinách nesmierne užívali a už teraz sa tešia na jeho 18. ročník.

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.